Internetin historiasta

Nykypäivänä internet on monelle ihmiselle osa arkea ja itsestäänselvyys. Eikä ihme, sillä Internetistä löytääkin nykyään tietoa lähestulkoon mistä tahansa maailman aiheesta ja se mahdollistaa yhteydenpidon jopa toiselle puolelle maapalloa. Moni ei kuitenkaan tiedä miten ja mistä internet on alun perin kehittynyt, tai sitä, miksi se kehitettiin. Kerrommekin seuraavaksi ihmisiä ympäri maailmaa yhdistävän internetin historiasta sen syntymisestä aina tähän päivään saakka.

Miksi internet kehitettiin?

1960-luvulla syntynyt Internet oli aluksi toiminnassa ainoastaan armeijan ja yliopistojen sekä tutkimuslaitosten tarpeita varten. Ideana oli hajautettu järjestelmä, eli verkko, joka koostuisi niin kutsutuista solmuista. Solmu pystyisi välittämään ja vastaanottamaan useisiin paketteihin jaettuja viestejä itsenäisesti. Nämä paketit liikkuisivat verkossa yksitellen ja itsenäisesti. Vaikka osa verkon solmuista olisi epäkunnossa, viestit pääsisivät kulkemaan perille, sillä paketit menisivät perille toista reittiä pitkin.

ARPANET oli Internetin ensimmäinen versio

Syntyessään 1960-luvulla Internetin nimi oli vielä ARPANET -tietoverkko, jossa oli alun perin neljä tietokonetta, kunnes määrä myöhemmin lisääntyi. Internetin “äiti” ARPANET, josta internet kehittyi, perustettiin vuonna 1969 Yhdysvaltain sotilaallista tutkimusta varten ja oli silloin ainoastaan Yhdysvaltain sotilaallisessa käytössä. ARPANET:in muodostuminen alkoi, kun tietoverkon projektijohdossa toiminut Lawrence Roberts esitteli vuonna 1967 paperin nimeltä “Multiple Computer Networks and Intercomputer Communication”. Paperi tiivisti ARPANETIN rakentamisen suunnitelman.

ARPANET oli pakettikytkentäinen verkko, kunnes se siirtyi käyttämään TCP/IP-protokollaa vuonna 1983. Nykyistä nimeä “Internet” alettiin käyttää 1970-luvulla, jolloin Internet otettiin käyttöön yliopistoissa. Internetin ensimmäinen viesti lähetettiin vuonna 1969. Tarkoituksena oli lähettää kirjaimia Kalifornian yliopistosta SRI:hin eli Stanford Research Instituteen, jolloin ensimmäinen kone olisi kirjautunut SRI:N koneelle. Kaikkia kirjaimia ei lähetetty, sillä Stanfordin kone kaatui kahden kirjaimen jälkeen.

ARPANET muuttui Internetiksi

ARPANET-verkko laajeni 1970-luvulla nopeasti, jolloin siihen olit liitetty jo useita solmukoneita. Tähän mennessä verkko oltiin käytetty asialliseen työkäyttöön, mutta pian verkon käyttö alkoi laajentua muihin tarkoituksiin. 1980-luvulla verkko levisi ihmisten keskuudessa voimakkaasti. Leviäminen johtui perusteknologian jatkuvasta halpenemisesta. Armeija etääntyi verkosta, joka helpotti Yhdysvaltain ulkopuolisten solmukoneiden liittymistä verkkoon. 1980-1990-lukujen vaihteessa syntyi nykyään tunnettu Internet, kun ARPANET muuttui Internetiksi.

ARPANETIN Internetiksi muuttumisen aikana verkon kasvuvauhti oli räjähdysmäistä. Noin 30 vuotta verkon syntymisen jälkeen siihen kytkettyjä koneita oli satoja miljoonia. Myös kotikäyttäjille tarkoitettuja kaupallisia nettiyhteyksiä tuli saataville 1990-luvun puolivälin paikkeilla. Näihin aikoihin myös mediassa uutisoitiin Internetistä ja sen suuri läpimurto oli käsillä. Samoihin aikoihin Netscape ja Microsoft tuottivat www-selaimet markkinoille. 1990-luvun aikana maailmanlaajuisen mullistuksen aiheuttanut Internet oli tullut jäädäkseen.

Sähköpostit, uutisryhmät ja tietokonekoodit

1980-luvulla verkkoon tuli korkeakoulujen lisäksi mukaan yrityksiä. Verkon palveluihin kuuluivat yrityksiä kiinnostavat sähköposti ja tiedonsiirtopalvelut. Lisäksi verkossa nähtiin uutis- ja keskusteluryhmiä sekä moninpelejä. Internetin ensimmäiset keskusteluryhmät oltiin kuitenkin perustettu aiemmin jo vuonna 1979 Yhdysvalloissa. Vuosikymmenen lopussa alkoivat yleistyä myös reaaliaikaiset monen henkilön keskustelukanavat. Varsinainen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta 1990-luvulla, jolloin Internet-verkko alkoi rantautumaan muun muassa yliopistojen ja yritysten lisäksi myös yksittäisten ihmisten koteihin.

1990-vuosikymmenellä Internet kaupallistettiin sekä siirrettiin suurten operaattoreiden hoidettavaksi. Myös yksittäisille ihmisille alettiin myydä kaupallisia yhteyksiä ja Internetin käytöstä innostuttiin. Samoihin aikoihin Internet tuli yliopistojen lisäksi yksittäisten ihmisten tietoon myös Suomessa, kun useimmat ihmiset alkoivat kuulla Internetistä. Myös useaan Suomen peruskouluun saatiin tällöin Internet-yhteys. Vuosikymmenellä kehitettiin myös ensimmäiset tietokonekoodit internetin www-sivuja varten. Kyseinen aika oli WWW:n, eli World Wide Webin läpimurron aikaa.

Älypuhelimet ja sosiaalinen media tulivat kuvioihin

Internetin 1990-vuosikymmenen räjähdysmäisen läpimurron jälkeen markkinoilla alkoi näkyä 2000-luvun aikana yhä enemmän Internet-liittymillä varustettuja puhelimia. Internetillä varustetut älypuhelimet alkoivat 2010-luvulle tultaessa myös korvata siihen asti käytössä olleita matkapuhelimia. Internetin käyttö kommunikaation välineenä lisääntyi samoihin aikoihin. Muun muassa erilaiset blogit ja sosiaalinen media alkoivat ottaa jalansijaa verkossa ja tällöin alettiinkin puhua ensimmäisen kerran tämän päivän tutusta ilmiöstä, sosiaalisesta mediasta.

Älypuhelinten käyttäminen kasvoi yhä, mutta 2010-vuosikymmenellä verkkoilmiöön tulivat mukaan nettivakoiluun liittyvät huolet ja kyberiskut. Lisäksi erilaisia laitteita alettiin kytkeä verkkoon. Internetin käyttäminen on lisääntynyt varsinkin älypuhelimilla ja nykypäivänä Internet on vahva osa monen ihmisen arkea niin työ- ja opiskeluelämässä kuin vapaa-ajallakin. Internetin kautta tehdään muun muassa töitä ja ostoksia, hoidetaan virallisia asioita, etsitään tietoa, jaetaan kuvia ja pidetään yhteyttä ihmisiin.

Kuinka Internet rantautui Suomeen?

Internet otti jalansijaa Suomessa 1980-luvulla, jolloin se ei kuitenkaan ollut valtavirran käytössä. Suomen opetusministeriö perusti vuonna 1984 Funetin rakentamaan tietoliikenneyhteyksiä suomalaisten yliopistojen käyttöön. Suomi liittyi Internetiin vuonna 1988 muiden Pohjoismaiden mukana, kun Pohjoismaiden NORDUnet ja siinä mukana ollut Suomen korkeakoulujen Funet yhdistetiin Princetonin yliopiston supertietokonekeskukseen. Keskus puolestaan oli mukana Internetiin liitetyssä NSFNetissä. Funet olikin 1980-luvulla ainoa tapa, jolla pääsi Internetiin Suomessa.

1990-vuosikymmenen alussa alkoi Internetin laajempi leviäminen ihmisten kotikäyttöön. Tällöin EUnet Finland aloitti Internet-yhteyksien tarjoamisen kotitalouksille ja yrityksille. Samoihin aikoihin Suomessa otettiin käyttöön maailman ensimmäinen digitaalinen gsm-matkapuhelinverkko. Vuosikymmenen puolivälin aikoihin tieto Internetistä alkoi levitä useimpien yliopiston ulkopuolisten ihmisten tietoisuuteen. Pian 2000-luvun vaihduttua markkinoille alkoi tulla yhä enemmän Internet-yhteydellä varustettuja puhelimia ja uusia Internetin palveluita. Internet oli tullut Suomeen jäädäkseen.