Tämän takia 3G on yksi maailman tärkeimmistä teknologioista

3G, eli kolmannen sukupolven langaton verkkoteknologia, on yksi maailman toistaiseksi käytetyimmistä verkkoteknologiamalleista. Se sisältää useita aikaisemmista verkoista poikkeavia ratkaisuja, jotka ovat olleet todella tärkeitä etenkin älypuhelinten kehitykselle sekä mobiilidatan ja tätä kautta myös sosiaalisen median käytölle. 3G-teknologia on mahdollistanut muun muassa nopean tiedostosiirron, paremman multimediatiedostojen tuen, ja maailmanlaajuisen roaming-palvelun käyttöönoton. Myöskään kissavideoiden katsominen ei olisi mahdollista ilman 3G-verkkoon kehitettyjä teknologioita.

3G:n historia

3G on luonnollinen jatkumo kansainväliselle verkkoyhteysstandardille, jonka kehitys alkoi jo 1980-luvulla. Sen edeltäjiä ovat olleet 2 G ja 2.5 G-verkot. Tärkein syy kansainvälisen standardin leviämisessä oli se, että se helpotti nopeaa tiedonsiirtoa, ollen näin mielenkiinnon kohteena sekä yrityksille että julkisille toimijoille, jotka molemmat hyväksyivät 3G-standardit. Maailman ensimmäinen laaja 3G-verkko julkaistiin Japanissa vuonna 2001, jonka jälkeen kokonaan kaupallinen verkko julkaistiin samana vuonna.

3G teknologiasta lyhyesti

Kuten arvata saattaa, 3G:tä käytetään enimmäkseen mobiililaitteilla ja muilla liikutettavilla laitteilla niiden ollessa yhteydessä tietoverkkoihin ja internetiin. Tällä hetkellä 3G:n käyttö on vähenemässä voimakkaasti samaan aikaan, kun neljännen ja viidennen sukupolven verkkoyhteydet, eli 4G ja 5G, ovat tulleet markkinoille. Kun puhutaan älypuhelimista, ei voida olla puhumatta 3G-teknologian kehityksestä. 3G:n verkkoteknologiassa tiedonsiirto tapahtuu enintään 128 ja 144 kilobitin suuruisena sekunnissa.

Kuitenkin etenkin kännyköillä tiedonsiirto on noin 3 kertaa tätä hitaampaa. Kiinteillä LAN-verkoilla tiedonsiirto voi olla yli kaksi megatavua sekunnissa. 3G teknologia sisältää myös muun muassa kuluttajillekin tunnetun WLAN-teknologian, jota käytetään kotitalouksien ja julkisten tilojen langattomassa tiedonsiirrossa. 3G-teknologian avulla on toteutettu useita eri sovelluksia, joiden käyttö ei ole ollut mahdollista ennen standardin kehittämistä. Tällaisia ovat muun muassa puhelimen ja mobiililaitteiden GPS-paikannuspalvelu ja mobiililaitteiden videostriimaukset.

Mitä 3G-teknologian hyödyntäminen edellyttää?

3G-teknologian hyödyntäminen on sidottu SIM-kortteihin. Tämän vuoksi 3G-verkon käyttäminen ei ole ilmaista, vaan yksityishenkilöt ja yritykset joutuvat maksamaan tästä operaattorikohtaisesti verkon ylläpitäjälle, eli Suomessa käytännössä Elisalle, DNA:lle tai Telialle. Asiakkaan älypuhelin yhdistyy 3G-verkkoon SIM-kortin avulla silloin, kun 3G-verkko on saatavilla. Haja-asutusalueella käytössä on tavallisesti niin kutsuttu backup-verkko, eli 2G-verkko tai Edge-verkko. Tietyn maan alueelle 3G-teknologia saadaan käyttöön pääasiassa muiden verkkoteknologioiden tapaan lisenssimenettelyllä.

Lisenssimenettelyssä kyse on taajuushuutokaupasta, jossa valitaan verkkoa käyttävät operaattorit. Yleisesti valtio omistaa sen alueella kulkevan radiospektrin käytön tiedonsiirtoon, ja tietyt taajuudet on varattu esimerkiksi radio-, ja televisiokäyttöön, kun taas toiset hertsitaajuudet on varattu esimerkiksi internetin käyttöön. Sähkömagneettisia taajuuksia ei siis ole loputtomasti, vain osa niistä on siviilikäytössä. Taajuuksien käyttö on säänneltyä, ja yleensä 3G-verkko toimii 400 megahertsin ja kolmen gigahertsin välisellä taajuudella.

3G-teknologia Suomessa

Suomi oli yksi ensimmäisiä valtioita, joissa valtio jakoi niin sanotun kauneuskilpailun avulla tarvittavan verkkotaajuuden kaupallisille verkko-operaattoreille vuonna 1999. Kauneuskilpailu poikkeaa tavallisesta taajuusalueiden huutokauppamallista niin, että siinä valtio itse valitsee palveluntarjoajat. Näin meneteltiin vielä 3G-verkkojen rakentamisen aikaan monissa maissa, mutta tällä hetkellä verkkotekniikan kehittyessä yhä useampi valtio on siirtynyt perinteiseen tarjoushuutokauppaan. Myös Suomi ja Ruotsi jakoivat verkko-oikeudet 4G-verkosta huutokaupalla.

3G-verkon kehittämisessä suomalaisella verkkoteknologiaa kehittävällä yrityksellä Nokialla oli sormensa pelissä, sillä yrityksen kehittämien verkkoteknologioiden testaus ja käyttöön ottaminen ovat vielä nykyäänkin tärkeimmät syyt siihen, miksi Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa nettiyhteydet ovat edullisia ja toimivia. Tämän lisäksi Nokia ja yrityskaupassa yritykseen liittynyt Alcatel omistavat edelleen suuren osan 3G-teknologiaan liittyvistä patenteista, joista osaa ei ole edes koskaan julkaistu. Nokian omistama patenttisalkku onkin yksi maailman mittavimmista.

Mitä verkkosukupolvilla oikeasti tarkoitetaan?

Nykyään suurin osa etenkin eurooppalaisista, amerikkalaisista ja kiinalaisista verkoista alkaa olla 4G-standardin piirissä. Kuitenkin tavalliselle tallaajalle voi olla epäselvää, mikä näiden verkkojen ero on, vaikka eri sukupolvien verkot kiinnostavat sekä mediaa että loppuasiakkaita. 3G-standardille ja sen edustamalle UMTS-teknologialle ei kuitenkaan ole olemassa tyhjentävää määritelmää. Määritysongelmaa lisää se, että suurin osa 4G-teknologiasta on itse asiassa vain päivitettyä 3G-teknologiaa.

Tämä on ollut ongelma myös aikaisemmin, sillä myös 3G-teknologian ensimmäisten käyttöönottovuosien aikana se vaikutti paljon 2G-, ja 2.5G-teknologiaa. Langattomat verkkostandardit eivät rakennu hetkessä, vaan ne päivittyvät ja kehittyvät vuosien saatossa lopulliseen muotoonsa. Myös verkko-, matkapuhelin-, ja tietokonevalmistajien kehittämillä ratkaisuilla on ollut osansa koko verkon kehittymisessä. Yleisesti eri sukupolvien verkkoteknologialla tarkoitetaan aina “hyppäystä” kohti seuraavaa tietoverkkoa, joka mahdollistaa erilaisten sovellusten käyttämisen ja nopeamman tiedonsiirron.

3G mullisti tiedonsiirron ja ihmisten välisen kommunikaation

2000-luvun ensimmäisen viiden vuoden aikana alkanut teknologinen murros mullisti tiedonsiirron ja käytännössä myös ihmisten elämän tavalla, jota ei kymmentä vuotta aikaisemmin oltu edes ajateltu. Kun Nokia ja muut matkapuhelinten valmistajat olivat muutamia vuosia aikaisemmin saaneet jalansijaa ja kännykästä oli tullut maailmanlaajuinen kulutushyödyke, tarvittiin etenkin uusien älypuhelinten ominaisuuksille nopeampaa tiedonsiirtoa. Puhelimista tuli 3G:n myötä päivittäinen osa ihmisen elämää ja tavallista arkea.

3G-verkkojen ja aikaisien älypuhelinten välinen symbioosi loi peruuttamattomia muutoksia ihmisten väliseen kommunikointiin, ja kyseinen teknologia onkin ollut vähintään yhtä merkittävä keksintö kuin GSM-verkkojen kehittäminen aikaisemmin. Vaikka myös aikaisemmissa verkoissa käytettiin puhelimen nettiä esimerkiksi kommunikaattoreilla, 3G:n teknologia toi käyttäjilleen mahdollisuuden täysin erilaiseen maailmaan ja digitalisaatioon, jossa kuvat, videot, sosiaaliset verkostot ja tieto vaihtoivat omistajaa silmän räpäyksessä. 3G on osa digitaalisuuden historiaa.